Chrześcijański Ruch Samorządowy              (stowarzyszenie)

l ll lWiadomości lllFotografie lllWładze   Dokumenty lll Linki lllllllllllllllllllllllllllll Strukturallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Administrator strony

Strona Główna

Mając za sobą wielowiekową tradycję wolności i demokracji Pierwszej Rzeczypospolitej, pamiętając o dynamicznym rozwoju gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej, radując się z odzyskania wolności i niepodległości wypracowanej pamiętnym zrywem Solidarności, przystępujemy do budowy przyjaznego obywatelom, sprawiedliwego i suwerennego państwa polskiego, obieramy sobie za mistrza największego syna polskiego Narodu
- Ojca Świętego Jana Pawła II.
(Z tekstu DEKLARACJI PROGRAMOWEJ)


Kongres Założycielski Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego odbył się 12 października 2003 w Warszawie z udziałem ponad tysiąca uczestników. Po roku stowarzyszenie grupowało już około 10 tysięcy osób ze wszystkich województw. Przewodniczącym Rady Naczelnej jest prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, a Prezesem Zarządu - prezydent Białegostoku Ryszard Tur.

Pełnomocnikiem ChRS w Konstantynowie Łódzkim
jest Bernard Cichosz
członek władz krajowych ChRS
43bis@post.pl
tel. 211 43 43
603 44 43 43
                                                                                                    Nasza strona znajduje się na serwerze firmy